среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Ploty z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ploty Winylowe na plot i furtę ze sztachetek zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy planowane ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий